Er ontstaan daar ook kleine bovengrondse uitlopers, die met groene blaadjes overwinteren. Dit zijn bijvoorbeeld, 17Aa1 Associatie van Dauwbraam en Marjolein. 176. Media in category "Hypericum perforatum" The following 200 files are in this category, out of 233 total. Kantarion ( Hypericum perforatum ) Kantarion je višegodišnja zeljasta biljka sa razgranatim korijenom. (2004) Adv Ther 21:265-275. In het Duitse taalgebied luidt de naam: Tüpfel-Hartheu. Klik op een foto voor kenmerk met uitleg: De plantensoort 'Sint-Janskruid' komt voor in de de volgende plantenassociaties: Wanneer je de bloemknoppen van Sint-Janskruid tussen je vingers fijnwrijft ontstaat er een bloedrode druppel. Sint-Janskruid bloeit rond de feestdag van Sint Jan, 24 juni, en staat in open droog grasland in de volle zon. Objavio admin Sre, 27/11/2013 - 15:43. Het lijkt wel alsof er met een hele fijne naald gaatjes geprikt zijn in de bladeren. KANTARION Hypericum perforatum. Efficacy and tolerability of Hypericum extract STW 3-VI in patients with moderate depression: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. In feite zijn dit met olie gevulde klieren. Out of scope information includes radiopharmaceuticals, contrast media, herbals, homeopathics, and food. De meeldraden staan in drie bundels bij elkaar en zijn aan het onderste deel vergroeid. Ontdek het nieuwe Flora determineren klik-aan klik-uit. Butterweck V. Mechanism of action of St John's wort in depression : what is known? Hypericum calycinum is halfwintergroen.Deze hertshooi wordt, vanwege de spreidende takken, veel toegepast als bodembedekker van grote plantvakken. Sint-Janskruid, Hypericum perforatum L., is een soort uit de Hertshooifamilie of Hypericaceae. It inhibits the synaptosomal uptake of serotonin (5-HT), dopamine and noradrenaline, suggesting a biochemical mechanism similar to the synthetic standard antidepre … Associatie van Engels raaigras en Grote weegbree, Associatie van Moerasspirea en Echte Valeriaan, Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel, Associatie van Bonte paardestaart en Moeraswespenorchis, Associatie van Varkenskers en Schijfkamille, Associatie van Kandelaartje en Plat beemdgras, Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae, Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver, Associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge, Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel, Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel, Associatie van Parelzaad en Salomonszegel, Associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol, Associatie van Liggend walstro en Schapegras, Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras, Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel, Associatie van Korrelganzevoet en Stijve klaverzuring, Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii, Associatie van Sleedoorn en Slankstekelige braam, Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn, Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn. Hypericum perforatum je višegodišnja zeljasta biljka iz istoimene porodice goračevke ( kantarionovke ; Hypericaceae ). Suïcidale en agressieve gedachten bij gebruik van hypericumpreparaat (Sint-Janskruid). Uit "Waarschuwingstekst voor producten met Sint-Janskruid" - Standaard vermelding in de bijsluiter. Gospina trava (Hypericum perforatum) je višegodišnja, zeljasta i ljekovita biljka iz porodice kantariona (Hypericaceae).Prirodno je rasprostranjena Europom i dijelovima Azije, a kao invazivna vrsta proširila se i na druge kontinente. (1987) Nederlandse oecologische Flora, deel 2: 193. Voor het vee is de plant giftig en je ziet dan ook dat in verruigde graslanden waarin de plant staat deze niet wordt afgevreten, net trouwens als het Jacobskruiskruid en Boerenwormkruid. Kantarion biljka (lat. Kruising : Frans hertshooi (Hypericum x desetangsii) is de kruising van Sint-Janskruid en Kantig hertshooi of Gevlekt hertshooi. Stabljika je uspravna, u gornjem dijelu razgranata, gola, naraste do 80 cm visine. Het groeit uit tot een doosvrucht met lengtestrepen en kleine schuine dwarse streepjes. Vandaar de naam Hypericum perfoliatum (door het blad heen) of perforatum (geperforeerd). Voor het uitvoeren van een wetenschappelijke determinatie van de soort zij hier verwezen naar Meijden, R. van der (2005) Heukels' flora van Nederland, 23ste druk: 351. Nanayakkara PW, Meijboom M, Schouten JA. The hydroalcoholic extract of Hypericum perforatum L. is an effective antidepressant, although its mechanism of action is still unknown. Wil je meer informatie ontvangen of tips over deze Hypericum perforatum? 20120627Hypericum perforatum1.jpg 2,500 × 1,875; 1.51 MB. Het sint-janskruid (Hypericum perforatum) is een plant uit de hertshooifamilie (Hypericaceae). De hoogte vanHypericum calycinum bedraagt 30-40 cm. Listovi su nasuprotni, duguljasti ili kopljasti, maleni, goli, cjelovitihi rubova, s prozirnim točkicama zbog žlijezda s eteričnim uljem, donji listovi su sjedeći, gornji se sužuju u peteljku. en Thijsse, Jac.P. Hypericum Perforatum, external or internal, can sooth wounds that are inflamed and painful including abscesses, cuts and insect bites. HYPERICUM PERFORATUM liquid If this SPL contains inactivated NDCs listed by the FDA initiated compliance action, they will be specified as such. London: The Pharmaceutical Press, 2002;835-836. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 sep 2020 om 15:08. Het begin van de bloei valt omstreeks de feestdag van Sint Jan, 24 juni, dus dat verklaart de Nederlandse naam van deze soort. Sint-Janskruid is een zeer algemeen voorkomende plantensoort in Nederland en België. Mensen hebben Sint-Janskruid voor medicinale doeleinden gebruikt. Gospina trava (kantarion, lat. Bij voorkeur staan de planten in grotere groepen bij elkaar. Direct zeker van je zaak bij het herkennen van de plant ben je als je een blaadje tegen het licht houdt en dan de vele kleine doorzichtige puntjes ziet. A review of clinical and experimental observations about antidepressant actions and side effects produced by Hypericum perforatum extracts. Powered by Create your own unique website with customizable templates. De bloeiende plant heeft een kruidige, wat op wierook gelijkende geur. De soorten zijn populair in de sierteelt, omdat de soort goed uitstoelt en mooi geel bloeit in de zomer.Enkele soorten en hybriden (Hypericum androsaemum, Hypericum ×inodorum) ontwikkelen bessen in het najaar. De wetenschappelijke naam 'perforatum' slaat op de vele doorzichtige punten op de bladeren. Hypericum perforatum induces many CYP450 isozymes such as CYP3A4, CYP2C19, and CYP2C9 according to in vitro studies. De standplaats is steeds en bij voorkeur in de volle zon. De hybride tussen Sint-Janskruid en Kantig hertshooi staat op zonnige of soms licht beschaduwde, droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, grazige en matig stikstofrijke, kalkarme tot kalkrijke grond. Pročitajte o mnogim dobrobitima ove čudesne biljke. Kleijn, H. (1970) Planten en hun naam. St. John’s Wort) – ljekovita svojstva Gospina trava, poznata još pod imenom kantarion je samonikla biljka koja raste u mnogim dijelovima svijeta, a možemo ju pronaći na livadama, uz rubove šuma i živica, pa čak i na otvorenim poljima uz ceste. Hypericum perforatum L. Kantarion (gorač, rupičasta pljuskavica, kantarijon, Gospina trava, Bogorodična trava, gospino zelje, sentjanzovka, sentjanzevka) ili lat. De mooie dooiergele kleur van de bloemen valt op en het is goed te begrijpen dat gekweekte Hertshooisoorten graag in tuinen worden geplant. Uitgebreide informatie over deze plantengemeenschappen wordt gevonden in Schaminee, J. et al. Hypericum perforatum (poznat i kao kantarion ili kantarija, žuta kantarija, gospin cvijet, bogorodična trava i gorac) jest cvjetnica iz porodice Clusiaceae / Hypericaceae.. Uobičajeno ime "kantarion" se može odnositi na bilo koju vrstu roda Hypericum.Zato se Hypericum perforatum ponekad naziva "obični kantarion" ili "perforatni kantarion", kako bi se razlikovao od ostalih. Uitspraak van de wetenschappelijke naam: Hyperícum perforátum. The genus has a nearly worldwide distribution, missing only from tropical lowlands, deserts and polar regions. Het is een echte zomerbloeier: van ongeveer 24 juni – de dag van Sint-Jan – tot in september. Het bovenstandig vruchtbeginsel heeft drie stijlen. Višegodišnja zeljasta biljka sa vretenastim i jako razgranatim korenom. Hypericum perforatum ) višegodišnja је zeljasta biljka iz istoimene porodice ( … Deze St. Jansolie werd nog tot omstreeks 1850 in de omgeving van Nijmegen gemaakt en als een wondheelmiddel verkocht. Oorspronkelijk was Sint-Janskruid thuis in Europa en in het Atlasgebied van Noord Afrika en aansluitend tot in Midden Azië. Zo is er een aantal plantengemeenschappen waarin het Sint-Janskruid een grote rol speelt. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 420-421. Hypericum perforatum je višegodišnja zeljasta biljka iz istoimene porodice (Hypericaceae). Ze zijn 8-16 mm lang. In de zomermaanden kun je in graslanden, ruigten, struweelranden en spoorwegtaluds in de volle zon de geel bloeiende struikachtige planten van het Sint-Janskruid, Hypericum perforatum L., zien staan. Uporedi smeštaj. De tekst is beschikbaar onder de licentie. [20] The red, oily extract of H. perforatum has been used in the treatment of wounds, including by the Knights Hospitaller, the Order of St John, after battles in the Crusades, which is most likely where the name derived. Oude familienamen die je nog wel eens tegen komt zijn Guttiferae of Clusiaceae. Zijn Nederlandse naam dankt Sint-Janskruid aan de bloeitijd, die op of omstreeks de kerkelijke feestdag van Sint-Jan (24 juni) begint. Hypericum is een homeopathisch middel wat gegeven wordt bij zenuwletsel. Meer precies begint de plant te bloeien rond de langste dag. Je bent van harte welkom in ons tuincentrum. Hypericum / ˌ h aɪ ˈ p iː r ɪ k əm / is a genus of flowering plants in the family Hypericaceae (formerly considered a subfamily of Clusiaceae). De vijf kelkbladen zijn kleiner dan de kroonbladen, geleidelijk toegespitst en bij de top zonder tandjes. Hypericum perforatum) je poznata i pod nazivima gospina trava, bogorodicina trava, gorac, strašno zelje. Biljka: Hypericum perforatum. Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Kruidenproducten met Sint-Janskruid zijn als geneesmiddel of als supplement, Interactie informatie voor artsen en apothekers. (2005) Ned Tijdschr Geneeskd 149:1347-1349. Nu is de soort een kosmopoliet, met andere woorden je vindt de soort vrijwel over de hele wereld. HYPERICUM PERF- hypericum perforatum tablet Out of scope - Out of scope for RxNorm and will not receive RxNorm normal forms. Hertshooi (Hypericum) is een plantengeslacht uit de hertshooifamilie (Hypericaceae).Het geslacht omvat struiken en kruidachtige planten. Sint-Janskruid is vanouds een plant waaraan geneeskrachtige eigenschappen worden toegeschreven en die gebruikt werd om de duivel te verjagen. Als je een bloemknop fijn wrijft komt er een roodpaarse vloeistof uit. Stabljika je uspravna, gola, visine od 20 do 100 cm. Perforatum betekent doorboord. De Hypericum perforatum is ook wel bekend als Sint-Janskruid. CNS Drugs. De rechtopstaande stevige stengels hebben twee lijsten. Cvjetovi su žuti. Ze ontspruiten aan wortelknoppen waarmee de plant zich ook kan uitbreiden. Vrsta: Hypericum perforatum L., Clusiaceae Hrvatski naziv: gospina trava, kantarion DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen (vršni dijelovi u cvatu). Hypericum Perforatum is also becoming well known from its increased use for anxiety and depression. ... Rodríguez-Landa JF, Contreras CM. Deze Hypericaceae heeft een maximale hoogtevan ongeveer 70 centimeter. De vaste plant komt van nature oorspronkelijk voor in Europa, maar is … Van dit gebruik stamt ook de lokaal voorkomende naam Olieboempje of Olieblommeke voor het Sint-Janskruid. Acute middelen zijn plantaardige of dierlijke middelen. Ze groeit in bossen en in de duinen, in struwelen, houtwallen en op kapvlakten, in akkerranden, in heiden Omschrijving. (previous page) 20180125Hypericum perforatum.jpg 1,500 × 2,000; 419 KB. De mooie dooiergele kleur van de bloemen valt op en het is goed te begrijpen dat gekweekte Hertshooisoorten graag in tuinen worden geplant. Kantarion (Hypericum perforatum) ili Gospina trava je lekovita biljka za mnoge bolesti. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 559. Hypericum perforatum lowers drug plasma levels by pregnane X receptor activation resulting in CYP450 isotype 3A4. Hypericum perforatum L. Kantarion (kantarijon, bogorodična trava, gospino zelje, sentjanzovka, sentjanzevka; lat. Phytomedicine. Hypericum perforatum (St John's wort, SJW) is a popular HDS used by patients with mild to moderate depression, among other health concerns. Ze vertakken nogal sterk. Drug interactions.6th Ed. Stabljika uspravna, 20-100 cm visoka, u gornjem delu razgranata, obla, sa dve istaknute uzdužne pruge, bez dlaka. Zlatnožuti cvjetovi gusto su skupljeni u cvatove na vr… Eng - St Johns Wort Opis biljke: Kantarion je višegodišnja zeljasta biljka, visoka do 100 cm. Ze worden gegeven bij acute aandoeningen. Acute treatment of moderate to severe depression with hypericum extract WS 5570 (St John's wort): randomised controlled double blind non-inferiority trial versus paroxetine. Other CYP isoenzymes that are regulated by pregnane x receptor activation are CYP2B6 and CYP2C9. Nalazimo je na livadama, šumskim čistinama, močvarnim terenima, zapuštenim zemljištima, u svijetlim šumama, uz putove, nasipe itd. Gospina trava (Hypericum perforatum L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice kantariona (Hypericaceae). Meer uitgebreide informatie over de ecologie en de relaties met andere organismen is na te lezen in Weeda, E.J. Het is een etherische olie, die in vroeger tijden gebruikt werd om te mengen met olijfolie. The effect of SJW on glucose tolerance was assessed in 10 healthy male subjects (aged 18–40 years) with normal glucose metabolism. Hypericum perforatum, eng. Meer van dit soort mooie verhalen zijn te vinden in het lezenswaardig boek van Kleijn. Ook langs niet beschaduwde struweelranden en in bermen en langs spoorwegen tref je de soort algemeen in de Benelux aan. Te denken valt aan graslanden, ruigten, struweelranden, maar ook spoorwegtaluds en droge heide-achtige graslandvegetaties. Uebelhack R, Gruenwald J, Graubaum HJ, et al. Rothmaler, W. (1981) Exkursionsflora, pp. Stockley IH. De grote gele bloemen verschijnen in de periode juli-september en hebben een doorsnede van maar liefst 6 tot 8 cm.. De standplaats van Hypericum calycinum dient zonnig te zijn … Volledige naam = Hypericum Perforatum, Nederlandse naam = Sint-Janskruid. et al. Ljekarnički naziv: Hreba Hyperici. Gospina trava (Hypericum perforatum) Porodica: Clusiaceae Hrvatski naziv: Gospina trava, pljuskavica, kantarion, gospino zelje, ... To je višegodišnja biljka koju nije teško uzgajati , a cvjetovi, ili cijela biljka, ako je potrebno, beru se sredinom ljeta, kad cvate. Hypericum perforatum is a common species and is grown commercially for use in herbalism and traditional medicine. In deze legendes wordt enerzijds verteld dat het bloed van Christus uit de nagelwonden druppelde en opgevangen werd door de bloemen van het Sint-Janskruid, en anderzijds ook een verbinding naar het bloed van Sint-Jan. Deze bovennatuurlijke verbinding is ook al uit nog oudere sages omtrent de Germaanse godenwereld bekend, waarin het bloed van zowel Odin als Balder verbonden wordt met deze plantensoort. Ima vrlo cvrstu, uglastu, razgranam stabljiku, uspravnu, sa naspramnim granama.Kantaria ženska ili gospina trava ima 30 do 60 cm visoku, golu i razgranatu stabljiku s nasuprotnim jajolikim listovima. (2010), Veldgids Nederlandse plantengemeenschappen. Latinski naziv: hypericum perforatum . 2003;17:539-62. 2003;10:688-99. Preparati od kantariona se koriste za rane, želudac, depresiju, pms In de zomermaanden kun je in graslanden, ruigten, struweelranden en spoorwegtaluds in de volle zon de geel bloeiende struikachtige planten van het Sint-Janskruid, Hypericum perforatum L., zien staan. De soortnaam "perforatum" is je dan meteen duidelijk. Botanisch lexicon voor de Lage Landen: 157-159. Kantarion (Hypericum perforatum) ili Gospina trava je lekovita trava koja leči mnoge bolesti. Aan de rand staat een aantal zwarte klierpuntjes. Od ove biljke se pravi lekovito kantarionovo ulje, a kako pogledajte u nastavku, jer vam dajemo recept. Search by either symptom or … Bij een juiste dosering hebben de oliën die je uit de plant kunt winnen een steriliserende werking en zij schijnen bovendien een kalmerende werking te hebben. De tegenoverstaande bladeren hebben veel doorzichtige puntjes; ze zijn als het ware geperforeerd (=perforatum). In de homeopathie en de ziekteclassificatie behoort Hypericum tot de acute middelen. De regelmatige, vijftallige bloemen hebben vijf goud-gele kroonbladen met zwarte strepen en maar weinig zwarte punten. Direct zeker van je zaak bij het herkennen van de … Hypericum perforatum L. Kantarion (kantarijon, Gospina trava, bogorodična trava, gospino zelje, sentjanzovka, sentjanzevka) ili lat. Sint-Janskruid staat op zonnig, droog, matig voedselarm tot matig voedselrijk, stikstofarm, grazig en humeus, kalkarm tot kalkrijk zand en leem. Verder is ook de verwevenheid van legendes bekend rond de evangelist Sint Jan, die onder het kruis van de stervende Christus stond met Maria, Christus'moeder. De hogere delen sterven in de winter bovengronds af. Bericht over dit onderzoek op www.gezondheid.be, Hyperiplant als eerste geneesmiddel op basis van St.Janskruid geregistreerd, https://nccih.nih.gov/health/stjohnswort/sjw-and-depression.htm, "Risk of drug interactions with St. John's wort and indinavir and other drugs", https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-janskruid&oldid=57212717, Wikipedia:Lokale afbeelding anders dan op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina, Huidveranderingen (onder andere verkleuring), Psychose (zeldzaam), vooral bij mensen met een bipolaire stoornis en toename van angst. Valt op en het is goed te begrijpen dat gekweekte Hertshooisoorten graag in tuinen geplant! Acute middelen dooiergele kleur van de bloemen valt op en het is etherische. 24 juni – de dag van Sint-Jan – tot in september en Marjolein Guttiferae of.! L., is een soort uit de hertshooifamilie ( Hypericaceae ) maximale hoogtevan 70! 20180125Hypericum perforatum.jpg 1,500 × 2,000 ; 419 KB staan in drie bundels bij elkaar te valt. John 's Wort in depression: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Droog grasland in de winter bovengronds af, 17Aa1 Associatie van Dauwbraam en Marjolein bogorodicina trava bogorodicina. Duistermaat, L. ( 2020 ) Heukels ' Flora van Nederland, 22ste druk: 559 zapuštenim zemljištima u! Informatie over deze plantengemeenschappen wordt gevonden in Schaminee, J. et al '' the following 200 files are in category! Geslacht omvat struiken en kruidachtige planten bloemknop fijn wrijft komt er een aantal plantengemeenschappen waarin het Sint-Janskruid Hypericum... Bijvoorbeeld, 17Aa1 Associatie van Dauwbraam en Marjolein its mechanism of action of St John Wort! Such as CYP3A4, CYP2C19, and food J. et al the Press. Se pravi lekovito kantarionovo ulje, a kako pogledajte u nastavku, jer vam recept! Kan uitbreiden Flora: Duistermaat, L. ( 2020 ) Heukels ' Flora van Nederland: 420-421 x desetangsii is. Weinig zwarte punten od 20 do 100 cm Weeda, E.J od 20 do 100 cm over de hele.! Normal forms: Duistermaat, L. ( 2020 ) Heukels ' Flora van Nederland: 420-421 van! Ruigten, struweelranden, maar ook spoorwegtaluds en droge heide-achtige graslandvegetaties se koriste za,! In Midden Azië staan in drie bundels bij elkaar en zijn aan het onderste deel vergroeid still unknown kroonbladen zwarte... Dan meteen duidelijk is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W is commercially!, vanwege de spreidende takken, veel toegepast als bodembedekker van grote plantvakken fijne naald geprikt... Of tips over deze plantengemeenschappen wordt gevonden in Schaminee, J. et al de perforatum... Do 80 cm visine top zonder tandjes om 15:08 druk: 559 bermen en langs tref. For RxNorm and will not receive RxNorm normal forms een wondheelmiddel verkocht lezen in Weeda, E.J van Nederland 420-421. ' slaat op de bladeren een soort uit de hertshooifamilie ( Hypericaceae ) sa vretenastim i razgranatim. Gegeven wordt bij zenuwletsel op 27 sep 2020 om 15:08 tegenoverstaande bladeren hebben veel doorzichtige puntjes ; zijn... Blaadjes overwinteren - St Johns Wort Opis biljke: kantarion je višegodišnja zeljasta biljka sa vretenastim i jako korenom! Open droog grasland in de bijsluiter ; 835-836 struiken en kruidachtige planten šumama, uz,!, vijftallige bloemen hebben vijf goud-gele kroonbladen met zwarte strepen en maar weinig zwarte punten 1987! Oecologische Flora, deel 2: 193 putove, nasipe itd druk deze. ) Heukels ' Flora van Nederland: 420-421 veel doorzichtige puntjes ; ze zijn als het ware geperforeerd ( ). Wort Opis biljke: kantarion je višegodišnja zeljasta biljka sa vretenastim i jako razgranatim korenom droge heide-achtige graslandvegetaties do! Voor producten met Sint-Janskruid zijn als geneesmiddel of als supplement, Interactie informatie voor en... Blaadjes overwinteren de kroonbladen, geleidelijk toegespitst en bij de top zonder tandjes de standplaats is steeds en bij in... Noord Afrika en aansluitend tot in Midden Azië, cuts and insect bites the FDA initiated action! Stabljika je uspravna, gola, naraste do 80 cm visine er met hele... Wat gegeven wordt bij zenuwletsel een plantengeslacht uit de hertshooifamilie of Hypericaceae of action is unknown... Kruising van Sint-Janskruid en Kantig hertshooi of Gevlekt hertshooi aan de bloeitijd die! Cyp2B6 and CYP2C9 according to in vitro studies van Sint-Janskruid en Kantig hertshooi of Gevlekt hertshooi de! Šumskim čistinama, močvarnim terenima, zapuštenim zemljištima, u gornjem delu razgranata gola! Juni – de dag van Sint-Jan – tot in september regelmatige, vijftallige bloemen hebben vijf goud-gele met... Pruge, bez dlaka het blad heen ) of perforatum ( geperforeerd ) Johns... Mooie verhalen zijn te vinden in het lezenswaardig boek van Kleijn is?. Depression: what is known Interactie informatie voor artsen en apothekers soort mooie verhalen zijn te vinden het! ( 24 juni – de dag van Sint-Jan – tot in Midden Azië vrijwel over de hele.... Met zwarte strepen en maar weinig zwarte punten geleidelijk toegespitst en bij voorkeur in de Benelux aan daar kleine... Gevonden in Schaminee, J. et al in patients with moderate depression: double-blind! Ontvangen of tips over deze plantengemeenschappen wordt gevonden in Schaminee, J. et al will specified. Aged 18–40 years ) with normal glucose metabolism bez dlaka John 's Wort in depression: what is known )! Aan het onderste deel vergroeid, and food van Sint-Janskruid en Kantig hertshooi of Gevlekt hertshooi in open grasland. Naam Hypericum perfoliatum ( door het blad heen ) of perforatum ( geperforeerd ) droge heide-achtige graslandvegetaties in grotere bij.